Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Баримтат яриа 2017/10/13 Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа 2017/10/13

ЭРИН ҮЕИЙН ЗАЛУУЧУУДЫГ БУРХАН ХЭРХЭН ӨӨРЧЛӨХИЙГ ХҮСДЭГ ВЭ?

00

Эрин үеийн залуучуудыг Бурхан хэрхэн өөрчлөхийг хүсдэг вэ?
Өөрчлөгдсөн залуу хүн тууштай бөгөөд зоригтойгоор улс орноо хэрхэн өөрчилдөг вэ?
Бүх христитгэгчдийн залбирал магтаалын уухай Чингисийн талбайд хийхийг төр засаг зөвшөөрсөн нь ардчилсан нийгмийн түүхэн үйл явдал боллоо. Олон мянган христитгэгчид Монголын залуу үеийнхнийгээ ерөөн залбирлаа. Архидалт, амиа хорлолт, үр хөндөлтийн эсрэг дуу хоолой өргөлөө. Бурхан залуучуудын зүрхийг хэрхэн өөрчилж байгаа, энэ бүхэн хэрхэн эхэлсэн тухай “UP RISSING MONGOLIA” хөдөлгөөний багийн гишүүн Доржпүрэв, Michelle нартай ярилцлаа.