Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
6 plays
Баримтат яриа 2017/03/17 Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа 2017/03/17

БАРИМТАТ ЯРИА – ЕСҮСТ ИТГЭХ БОЛСОН УЧИР?

00

Есүс Христэд итгэх болсон учир шалтгаанууд хүмүүст байдаг вэ? Христ итгэгч залуусын гэрчлэлийг сонсоорой.

Зочноор: “Библийн Сургууль”-ийн оюутан Түмэндэлгэр, Гантулга