Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
0 play
Баримтат яриа 2017/11/10 Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа 2017/11/10

БАРИМТАТ ЯРИА – ЕСҮСИЙН ҮХЭЛ САНААНДГҮЙ ЗҮЙЛ БАЙСАН УУ?

00

Хүн гэдэг амьдрахад үргэлж бэлэн байдаг. Харин үхэлд бэлэн үү? Үхэл бол амьдралын салшгүй нэг хэсэг. Бид амьдрал ба үхлийн аль алинд нь маш эрүүл ухаанаар хандаж амьдрах ёстой. Үхэл бол айх зүйл биш. Харин авдрагдахгүйгээр нь үхэх нь л айх зүйл. Та аврагдахыг хүсч байна уу? тэгвэл Есүс Христийн нэрийг дуудагтан.

Зочин: Энхбат