Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
36 plays
Баримтат яриа 2018/04/02 Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа 2018/04/02

БАРИМТАТ ЯРИА – ЕСҮСИЙН ҮХЭЛ БОЛОН АМИЛАЛТ

90

Энэ өдөр дэлхий нийтээрээ Христ Есүсийн үхсэн болон үхлээс амилсан баярыг тэмдэглэж байна. Хэн нэгний үхлийг дэлхий нийтээрээ тэмдэглэж болох ч амилалтыг тэмдэглэдэг тухай түүхэнд тэмдэглэгдсэн зүйл ганц л байдаг. Харин Есүс Та Христийн үхэл болон амилалтын талаар мэдэхийг хүсч байна уу? Энэ талаар “Библийн сургууль”-ийн магистрын ангийн оюутан Буянхишигтэй ярилцлаа.