Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
20 plays
Баримтат яриа 2017/04/14 Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа 2017/04/14

БАРИМТАТ ЯРИА – ЕСҮС ХРИСТИЙН ҮХЭЛ БА АМИЛАЛТ

00

Есүсийн үхэл санамсаргүй эсвэл золгүй явдал байв уу? Түүний үхлээс амилсан гэдэг нь хэр үнэний ортой вэ?

Зочин: “Бетан тосгон” чуулганы пастор Ц.Төгөлдөр