Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Баримтат яриа 2017/11/24 Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа 2017/11/24

БАРИМТАТ ЯРИА – ҮЛГЭР ДОМОГ БА ҮНЭН ТҮҮХ

00

Улс үндэстнүүдийн эртний домгуудад ертөнцийн үүслийн талаар Библид бичигдсэнтэй адил илэрхийлсэн нь цөөнгүй. Тэгвэл Монголын эртний домгууд хорвоо ертөнцийн үүслийн талаар юу гэж бичсэн байдаг вэ? Энэ нь Библийн түүхтэй хэрхэн холбогдох бол?
“Үлгэр домог ба Үнэн түүх” сэвдээр Биологийн ухааны доктор “Монголын Христитгэл Судлалын Хүрээлэн”-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүн В.Дүгэрмаатай ярилцлаа.