Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
17 plays
Баримтат яриа 2018/11/16 Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа 2018/11/16

БАРИМТАТ ЯРИА – САЙНМЭДЭЭГ ХҮҮХДҮҮД ОЙЛГОДОГ УУ?

10

Христитгэлийн сайнмэдээг хүмүүс сонсоод ойлгож өөрийн сонголтыг хийдэг. Гэхдээ хүүхдүүдийн хувьд энэ нь хэр боломжтой байдаг бол… ?
Хүүхдүүд сайнмэдээг хэрхэн ойлгодог талаар өнөөдөр “Хүүхдийн Авралын Зарын Нөхөрлөл” байгууллагын захирал Б.Баярмаатай ярилцлаа.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД