Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
13 plays
Баримтат яриа 2017/10/06 Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа 2017/10/06

БАРИМТАТ ЯРИА – САЙНМЭДЭЭ ЮУ ӨГҮҮЛДЭГ ВЭ?

00

Христитгэлийн хувьд амин чухал сэдэв бол Сайнмэдээ билээ. Библийг бүхэлд нь бөгж гэж үзвэл сайн мэдээ шигтгээ нь юм. Сайнмэдээ нь хүн бүрт хамаатай амьдралын гол асуултанд хариу өгдөг. Хэн нэгэн Христийн үнэнг ухаарах үедээ амьдралдаа сонссон хамгийн сайхан мэдээ гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг.
“Авралын Давалгаа” ОУБ-н гүйцэтгэх захирал Д.Мягмардоржтой “Сайнмэдээ” чухам юу өгүүлдэг талаар ярилцлаа.