Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Баримтат яриа 2017/06/09 Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа 2017/06/09

БАРИМТАТ ЯРИА – НҮҮДЭЛЧДИЙН ДУНД ДЭЛГЭРЧ БАЙСАН НЕСТОР ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛ

00

Христ итгэл нь Ази тивд шинэ ойлголт байсан уу, эсвэл түүхэнд байсан уу? Түүхэн дэхь төв азийн нүүдэлчдийн дунд дэлгэрч байсан нестор итгэл үнэмшлийн талаар “Тэнгэрлэг Ивээл” ТББ-ын тэрүүн Чулуунбаттай ярилцлаа.