Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
22 plays
Баримтат яриа 2017/02/10 Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа 2017/02/10

БАРИМТАТ ЯРИА – МОНГОЛЫН УЛАМЖЛАЛТ БАЯР НААДАМ БА ХРИСТИТГЭЛ

10

Цагаан сараар Христитгэлт хүн Монголын уламжлалт ёсон гээд мөр гаргах болон хүрд эргүүлж болох уу? Зарим нутагт золгохыг бурхантай золгох гэдэг. Тэгвэл золгох нь зөв үү?
Амин Зам Христийн чуулганы Пастор Дүгэрмаатай ярилцлаа.