Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
48 plays
Баримтат яриа Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа

БАРИМТАТ ЯРИА -МОНГОЛЫН ТҮҮХЭН ДЭХЬ ХРИСТИТГЭЛ

11

Христитгэл харийн шашин уу? Түүхэнд юу гэж өгүүлэгддэг талаар та уншиж судалж байсан уу?
“Монголын түүхэн дэхь ХРИСТИТГЭЛ” сэдвээр Ариун бичээс нийгэмлэгийн стандарт монгол орчуулгын удирдагч Библи судлалын доктор Баяржаргалтай ярилцах болно.