Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
56 plays
Баримтат яриа 2018/10/12 Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа 2018/10/12

БАРИМТАТ ЯРИА – МОНГОЛЫН ХРИСТИТГЭЛИЙН ТҮҮХ

40

Түүхэндээ Монголчуудын дунд христитгэл үнэхээр байсан уу? Христитгэл хэрхэн оршин байв? “Монголын Христитгэлийн Түүх” сэдвээр МЭЭ удирдах зөвлөл, Христитгэлт эмч нарын хөдөлгөөн тэргүүн, Судрын чуулган Христийн цуглааны пастор Алтанхуягтай ярилцлаа.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД