Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Баримтат яриа 2017/10/27 Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа 2017/10/27

БАРИМТАТ ЯРИА – ХУВЬ ХҮНИЙ ӨСӨЛТ ХӨГЖИЛ

00

Бид олон талаар өсөж хөгждөг. Гэвч бидний өсөлт хаа нэгтээ хүрээд зогсох тохиолдол бий.
Лук 2:52-д “Есүсийн бие болон мэргэн ухаан нь өссөөр байсан бөгөөд Бурханы болон олон түмний тааллыг олжээ” гэж бурханлаг Нэгэний өсөлтийг тодорхойлон бичжээ.
Харин та өөрийн өсөлт хөгжлийг хэрхэн тодорхойлох вэ?

Зочин: “Хаанчлалын Удирдлага” судалгааны төвийн багш, “Ерөөлт Найдвар” чуулганы туслах пастор Гэрэлт овогт Баатархүүгийн Төмөрчөдөр