Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Баримтат яриа - Христитгэл Монголын соёлд хэрхэн нөлөөлж байна вэ Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа - Христитгэл Монголын соёлд хэрхэн нөлөөлж байна вэ

БАРИМТАТ ЯРИА – ХРИСТИТГЭЛ МОНГОЛЫН СОЁЛД ХЭРХЭН НӨЛӨӨЛЖ БАЙНА ВЭ?

10

Харийн шашин Монголд минь орж ирээд монгол биш болгоод байна гэж та боддог уу?
Зочин: “Библийн сургууль”-ийн багш, “Үүрдийн гэгээ” цуглааны Пастор Түмэнбаяр