Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
18 plays
Баримтат яриа 2017/12/01 Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа 2017/12/01

БАРИМТАТ ЯРИА – ГЭРЛЭЛТИЙГ ХҮНДЛЭГТҮН

00

“Бүгд гэрлэлтийг хүндлэгтүн” гэдэг. Гэрлэлт буюу эхнэр нөхөр болох нь “Үзэл бодол, зан ааш, итгэл бишрэлийн ялгаа биднийг салгах хүртэл” бус харин “Үхэл биднийг салгах хүртэл” гэсэн онцгой гэрээний дагуу холбогдохыг хэлнэ. Тэгвэл хэрхэн яаж хүндэлж, гэр бүлээ хамгаалж авч явах вэ?
Баримтат Яриа нэвтрүүлэг “Гэрлэлтийг хүндлэгтүн” сэдвээр “Шинэ Гэрэл” чуулганы Ахлагч Далайцэрэнтэй ярилцлаа.