Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
7 plays
Баримтат яриа 2017/12/15 Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа 2017/12/15

БАРИМТАТ ЯРИА – ГЭРЧЛЭЛ

00

Хүний амьдрал гэдэг үзэж харж туулсан зүйлсийн баримт гэж би боддог. Түүхэн ном, баримт зохиолуудаас илүүгээр Есүс Христэд итгэсэн хүмүүсийн өөрчлөгдсөн амьдрал нь жинхэнэ баримт болдог. Тиймээс ч Христийн дагалдагч нарыг Гэрчлэгчид гэдэг билээ.
Амьдралын Гэрчлэлээ хуваалцахаар “Бетан Тосгон” чуулганы гишүүн Оюунцэцэг зочноор оролцлоо.