Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
16 plays
Баримтат яриа 2018/10/05 Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа 2018/10/05

БАРИМТАТ ЯРИА – ЭВАНГЕЛ

10

Христитгэл Монголд дахин эрчимтэй сэргээд 20 гаруй жил болжээ. Христитгэлийн бүх зөв урсгалуудыг “Эвангел” гэсэн ганц үгээр тодорхойлж болох юм. Харин христитгэлийн нэгэн том төлөөлөл болсон “Монголын Эвангелийн Эвсэл” байгууллага өдгөө 20 жилийн ойн босгонд ирээд байна. “Монголын Эвангел Эвсэл” байгууллагын тэргүүн Мөнхдаваатай ярилцсан нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсоно уу.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД