Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
4 plays
Баримтат яриа 2018/02/02 Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа 2018/02/02

БАРИМТАТ ЯРИА – ЭВ НЭГДЭЛ

00

Христитгэл нь хамгийн нэгдмэл итгэл үнэмшил юм. Учир нь Библийн судар өөрөө нэгдмэлээр нэгэн чуулган болж, Христийн биеийн үүргийг гүйцэтгэхийг заадаг билээ. Тиймээс итгэгч хүмүүс хамт байна гэдэг нь их чухал ойлголт юм. Өнөөдөр “Эв нэгдэл” сэдвээр “Монголын Эвангелийн Эвсэл”-ийн тэргүүн Мөнхдаваатай ярилцлаа.