Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
18 plays
Баримтат яриа 2017/11/17 Length: Unknown Play From album: Баримтат яриа 2017/11/17

БАРИМТАТ ЯРИА – БИБЛИЙН ТҮҮХИЙГ БАТЛАХ БАРИМТ БАЙНА УУ?

00

Библийн судар нь өөрөө христитгэгчдийн хувьд итгэлийнх нь гол баримт бичиг болдог. Гэвч Библиэс гадна тухайн цаг үеийн талаар өөр олон баримт байдаг билээ. Библид гарч буй үйл явдлууд түүхэнд үнэхээр болсон бодит явдал уу? Энэ тухай Библи орчуулгын ажилтан Бат-Оргилтой ярилцлаа.