АЛИВААГ ОРХИЖ БОЛИХ

“Бурхан бол худал хэлдэг хүн биш, гэмшин харамсдаг хүмүүн ч бус. Тэрээр айлдчихаад, түүнийгээ хийхгүй гэж үү? Эсвэл Тэр ярьчихаад, түүнийгээ сайн болгохгүй гэж үү?”  Тооллого 23:19