Нутгийн чуулган ба гишүүд гэсэн утгатай байж болох “сонгогдсон эзэгтэй буюу эгч ба хүүхдүүд”гэж 1, 13-р эшлэлд гардаг энэхүү богино зурваст, бие биенээ хайрлах хийгээд хуурамч сургаалт багш нараас сэрэмжлэх тухай өгүүлжээ.

/Эх сурвалж: Ариун Бичээс Нийгэмлэг 2013 АРИУН БИБЛИ-ийн 2ИОХАН номын танилцуулга/