Тархи өөрийгөө нөхөн сэргээдэг

Хүн төрөлхтөний нэн эртний судар Библийг төрөл бүрийн ажил мэргэжилтэй 40 гаруй хүмүүс Ариун Сүнсээр удирдуулан бичсэн гэдэг. Эдгээр хүмүүс дунд хоньчин,  тариачин, эмч, загасчин, татвар хураагч, хаан хүртэл байжээ. Тэд өөр өөр ажил мэргэжилтэй, бичсэн он цаг нь хүртэл өөр байсан ч Библийн утга санаа нь өөр хоорондоо огтхон ч зөрдөггүй. Тиймдээ ч хүн төрөлхтөний итгэл найдварыг тээсэн, бодит баримттай цорын ганц ном байсаар ирсэн юм.