ОГЦОМ УРСГАЛТ ЦАГААН УС

“Бурхан, бидний хоргодох газар ба хүч, зовлон шаналан дунд үнэхээр олддог тусламж. Дэлхий өөрчлөгдөхөд ч, далайн зүрх уруу уулс нуран ороход ч бид айхгүй. Ус хүрхрэн хөөсрөхөд ч, уулс сүртэйгээр ганхан чичрэхэд ч айхгүй.” Дуулал 46:1-3.