Бурханы агуу хүн ДАВИД: Уучлашгүй алдаа гаргасан ч өршөөлийг хүлээн авсан нь

Бурхан Давидыг эгэл жирийн хоньчиноос эзэн хаан болгон өргөмжилсөн юм. Хэдийгээр Давид амьдралынхаа ихэнх хугацаанд Бурханы удирдамжийн дагуу алхаж ирсэн боловч эзэн хаан болсныхоо дараа садар самуун явдал гаргаж, эцэстээ гэмгүй хүний аминд хүрсэн юм.
Харин эш үзүүлэгч Натан Давидад гэм нүглийг нь сануулан хэлэх үед Давид гэм нүглээ гэмшиж, Бурхан ч түүнийг уучилсан юм. Гэвч Давид болон түүний гэр бүлийнхэн энэхүү гэмт үйлдлийнхээ үр дагаварыг хүртсэн юм.
Ингээд энэ цагт хамтдаа “Бурханы агуу хүн: Давид” цуврал драмын сүүлийн дугаар болох “Уучлашгүй алдаа гаргасан ч өршөөлийг хүлээн авсан нь” хэмээх дугаарыг хүлээн авч сонсоцгооё.