ҮНЭНИЙ ҮГ

ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ: Бидний итгэлийн амьдрал Бурханы өмнөх тасралтгүй залбирал, магтаал, хүндлэл байх ёстой юм. Бурхан бидний амьдралд юу хийхийг хүсэж байна вэ гэдгийг бид Бурханаас үргэлж асууж, Бурханыг сонсож байх учиртай юм.

Өнөөдөр залбирлын тухай номнууд олон болсон байна. Хэрхэн үр нөлөөтэй залбирах вэ, хэрхэн үр жимстэй залбирах вэ гэх мэт олон номнуудыг бид олж болно. Итгэгчид бид Бурханы өмнө цаг гаргаж, Бурханд хандан залбирах нь чухал гэдгийг мэддэг ч хэрхэн залбирах вэ гэдгээ тэр бүр мэддэггүй. Тийм ч учраас залбирлын талаар ном нилээд түлхүү бичигдэх болсон байх.
Тэгвэл өнөөдөр бид Др.Чарльз Стэнлийн сургаалаар бэлтгэн хүргэдэг “ХАМТДАА” радио цуврал хичээлээрээ энэхүү чухал сэдвээр үзэх болно. Хэрвээ таны залбирлын амьдрал үр жимсгүй болчихсон юм шиг санагдаж байгаа бол та өнөөдрийн сургаалыг анхааралтай сонсоорой. Өнөөдөр Др.Стэнли бидэнд “хэрхэн итгэлтэйгээр залбирах вэ” гэдгийг зааж өгөх болно. Ингээд Др.Стэнлийн сургаалд анхаарлаа хандуулцгаая.