ДОТОР ОРШИХ ХҮЧ ЧАДАЛ -2

ЭРГЭЦҮҮЛЭЛБурхан бидний зан чанар, бидний авъяас чадвар, бидний сүнслэг бэлэг авъяасуудыг нэгтгээд биднийг Өөрийнхөө үр нөлөөтэй, шилдэг хамтран зүтгэгч болгон хэрэглэдэг

 Өнөөдөр “дотоод хүч” гэсэн сэдвээр ярьж, зааж сургадаг хүмүүс олон болсон байна. Гэхдээ энэ нь дандаа хүний доторх хүч чадлын талаарх сургаал байдаг. Хүн өөрийнхөө дотоод хүчийг нээж, өөрийнхөө дотоод боломж потенциалыг ашиглах тухай тэд зааж сургадаг.     Харин итгэгч бидний хувьд “дотоод хүч чадал” гэвэл энэ нь бидний өөрсдийн хүч биш харин Ариун Сүнсний хүч чадал юм. ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Чарльз Стэнли бидэнд Ариун Сүнс гэж хэн болох, бидний амьдралд хэрхэн ажилладаг талаар Библи дээрээс иш татан дэлгэрэнгүй заах болно. Хамтдаа Ариун Сүнс бидний дотор хэрхэн хүчтэйгээр ажилладаг талаар, Ариун Сүнс хэрхэн бидний “дотоод хүч чадал” болдог талаар сурцгаая