БУРХАНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ХҮРЭЛГҮЙ ЗОГСОХ НЬ

Бурханы бидэнд өгч буй бүхэн, Бурханы бидэнд зааж сургаж буй бүхнийг бид бусдад дамжуулах ёстой гэдгийг та мэдэх үү?

Бурханд итгэсэн бүх хүмүүст Бурхан онцгой төлөвлөгөөг бэлдсэн байгаа гэдгийг Библи онцлон хэлсэн байдаг. Анхан үеийн Христэд итгэгчидэд ч ялгаагүй, өнөөдрийн та бидэнд ч ялгаагүй Бурхан тэрхүү төлөвлөгөөг өгсөн байгаа. Бид бүгдийн амьдрал бүгд өөр хоорондоо ялгаатай. Гэхдээ Бурханы энэ зорилго бидэнд ялгаагүй хамаатай байдаг. Тэгвэл итгэгч хүн нэг бүрт хандсан Бурханы төлөвлөгөөг бидэнд тайлбарлан ойлгуулах Др.Стэнлийн хичээлд энэ цагт та анхаарлаа хандуулаарай.