ИТГЭЛИЙН АМЬДРАЛЫН ТҮЛХҮҮР

Христэд итгэмэгц, Есүс бидний амьдралын бүх зүйлийг засаж, амьдрал тэгш сайхан болно доо гэж олон хүмүүс боддог юм. Гэвч өнөөдрийн Хамтдаа нэвтрүүлгээр, Номлогч, Доктор Чарльз Стэнли бидэнд “Есүс бидний амьдрал дээр нэмэгдэхийг биш, харин бидний амьдралын төв, амьдын утга учир болохыг хүсдэг тухай заах болно. Ингээд итгэлийн амьдралын түлхүүр хичээлийнхээ эхний хэсэгт анхаарлаа хандуулцгаая.