ЗАЛБИРЛААР ГАНХАЛГҮЙ БАТ БЭХ ЗОГС

Олон итгэгч нар залбирлыг Бурхантай ярих яриа гэж тодорхойлдог. Гэхдээ энэ нь зөвхөн хагас утгыг илэрхийлж байна. Яагаад гэвэл, залбирал бол Бурханы бидэнтэй харилцдаг арга. Доктор Чарльз Сmэнлигийн сургаалаар бэлтгэн хүргэдэг “Хамтдаа” радио хичээлийг хүлээн авч сонсож байгаа танд баярлалаа. Хэрвээ та амьдралдаа хүнд бэрх асуудалтай тулгараад юу хийхээ мэдэхгүй байвал, “Залбирлаар, бат бэх зогсох” тухай өнөөдрийн хичээлд анхаарлаа хандуулаарай.