ХАНГАНА ГЭСЭН БУРХАНЫ АМЛАЛТ

Энэ 7 хоногийн таны хамгийн их санаа зовж байгаа асуудал юу вэ? Энэ асуудлын тухайд Бурхан ямар хариулт, гарцыг бэлдсэн байгаа бол? Номлогч, Доктор Чарльз Стэнлигийн сургаалаар бэлтгэн хүргэдэг “Хамтдаа” радио цуврал хичээлийн шинэ дугаартай хамт байгаад баярлалаа. Амьдралын зарчмууд цувралын 11-р дугаар болох өнөөдрийн хичээлээр “Бид хэрхэн хүсэл хэрэгцээ хоёрыг ялгаж салгаж ойлгож, тэгснээр хэрхан яаж үр дүнтэй залбирах" тухай суралцах болно. Ингээд Бурханы хангах амлалтын тухай хичээлийнхээ эхний хэсэгт анхаарлаа хандуулцгаая.