Хорт зуршил ба Христитгэл

Та хорт зуршилтай юу? Хорт зуршлыг Христитгэлийн хүчээр хэрхэн даван туулж, ангижрах вэ? Энэ нь үнэхээр боломжтой гэж үү?