Библийн орчуулгын түүх

"Ариун бичээс" Нийгэмлэгийн 15 жилийн ойд зориулсан тусгай дугаар 2
Дэлхийн христитгэлийн түүхийн чухал хэсэг бол Библи орчуулгын түүх. Монголчуудын дунд библи орчуулга хэрхэн уламжлагдан ирсэн болон библи орчуулгын хэрэглээний талаар "Стандарт Монгол Орчуулга" төслийн удирдагч доктор Баяржаргалтай ярилцлаа.