Библи дэх эмэгтэйчүүд ба библийн хэрэглээ

Монголын Ариун бичээс нийгэмлэгийн 15 жилийн ойд зориулсан захиалгат нэвтрүүлгийн дугаар нэг.

"Стандарт Монгол Орчуулга" төслийн оруулагч Содномцэрэнтэй "Библи дэх эмэгтэйчүүд болон Библийн хэрэглээ" сэдвээр ярилцлаа.