Худал хэлэх нь байдаг л зүйл үү?

Худал хуурмаг газар авах үед үнэн бүдгэрдэггүй гэж үү?
Худал гэрчлэл нь зөвт хүнийг ч буруутан болгодог. Сайн сайхныг ч гэсэн жигшихэд хүргэдэг. Тиймээс Библийн Арван Хуулийн есдүгээр хууль болох "Чи хөршийнхөө эсрэг худал гэрчлэл бүү хий" гэсэн хууль байдаг.
"Худал хэлэх нь байх л зүйл үү?" сэдвээр Теологийн Ухааны Магистар, Библийн Сургалтын Төвийн багш Өлзийжаргалтай ярилцлаа.