Өсвөр үеийн онцлог

Өсвөр насыг шилжилтийн нас гэж зүгээр нэг нэрлээгүй юм. Тэдний амьдралыг харах хараа, хэрэгцээ, бие махбод, зан чанар, сэтгэлзүй гэх мэт олон зүйл нь өөрчлөгдөж эхлэх үед эцэг эхчүүд бид ойлгохоо болж мунгинаж эхэлдэг. Үр хүүхдүүдийнхээ төлөө энэ бүхнийг урьдаас ойлгож бэлтгэх нь эцэг эхийн үүрэг.
Энэ талаар МУИС-ийн "Сэтгэл Судлал"-ын Магистр, "Ирээдүйн Эхлэл Төв"-ийн гүйцэтгэх захирал Сансармаатай ярилцлаа.