Эцэг байхын учир

“Хэн нэгний хувьд аав нь эцэг нь байхын утга учир юу юм болоо...” гэж та бодож байсан уу? Христитгэлийн хувьд төрүүлж өсгөх эцэг эх, эцэг шиг хайрлан халамжлах гэдэг нь их чухал ойлголт. Учир нь Библийн сургаалд эцэг хүний тухай түүх болон зааварчилгаа арвин байдаг юм. Тэгвэл Бурхан эцэг байхын утга учрыг юу гэж тодорхойлсон юм болоо?
“Аав байхын учир” сэдвээр Алдарт Эзэн Есүс Христийн чуулганы ахлагч, Боловсрол Судлалын Магистр, Теологийн Магистр Ж.Гансүхтэй ярилцлаа.