Бусдыг уучилна гэдэг амаргүй гэдэгтэй та санал нийлэх биз?
Уучлал нь биднээс хайр, хат, шийдвэр шаарддаг.
Үл уучлан өс санах нь өөрт болон өрөөлд хортой билээ. Тиймээс хэн нэгний алдаа оноонд хандах таны хандлага таныг тодорхойлдог байж болох юм.
Библийн Ефес 4:32-т хэлэхдээ "Бурхан та нарыг Христ дотор уучилсны адил бие биенээ уучлан, нэг нэгнээ энэрч аядуу зөөлөн сэтгэлээр ханд" гэжээ.
"БАРИМТАТ ЯРИА" нэвтрүүлэг "Уучлал" гэсэн сэдвээр МУИС-ийн Түүхийн ухааны докторант, Библийн Сургалтын Төвийн багш, “Үүрдийн Гэгээ” Чуулганы тэргүүн пастор Г.Түмэнбаяртай ярилцлаа.