Библи хэрхэн өөрчилдөг вэ?

Дэлхийн түүх, урлаг соёл, хүмүүний амьдралд үзүүлсэн Библийн нөлөөг юутай ч зүйрлэшгүй билээ. Өнөөдөр бидний амьдралд гэсэн Библи сайнаар нөлөөлсөөр байна. Тэгвэл Библийн энэ их нөлөөлөх хүч хаанаас вэ? Библиэр дамжуулан Бурхан хүнийг хэрхэн зөвт байдал руу чиглүүлдэг вэ?
“Библи хэрхэн өөрчилдөг вэ?” гэсэн сэдвээр “Итгэлийн Ургац” чуулганы пастор Мөнхболдтой ярилцлаа.