Өөрийгөө захирах нь

“Уурлахдаа удаан хүн хатан зоригтноос дээр. Сүнсээ захирдаг хүн хотыг эзлэгчээс дээр” гэж Библид хэлсэн. Өөрийгөө чадварын хувьд, оюуны хувьд, зан чанарын хувьд илүү дасгалжуулж захирна гэдэг нь маш их тэвчээр шаарддаг. Энэ оны сүүлийн дугаараар “Өөрийгөө захирах нь” гэсэн сэдвээр “Ивээлийн Гэрэл” чуулганы Пастор Базаргүртэй ярилцлаа.