Хөгжлийн үзэл санаа

Бид бүх талаар өсөж хөгжих нь чухал. Гэхдээ бидний хөгжлийн талаар тодорхойлолт хэр бодитой, хэр үнэнд нийцсэн бэ? Монгол хүний суурь сэтгэлгээ хөгжлийг юу гэж тодорхойлдог вэ? Мөн Христитгэл хувь хүний хөгжлийг юу гэж заадаг вэ?
"Хөгжлийн үзэл санаа” сэдвээр “Хаанчлалын Удирдлага” судалгааны төвийн багш, “Ерөөлт Найдвар” чуулганы туслах пастор Гэрэлт овогт Баатархүүгийн Төмөрчөдөртэй ярилцлаа.