Библид хамгийн урт хугацааг хамарсан эш үзүүллэг нь багтаж орсон эш үзүүлэгч бол Амос юм. Тэрээр хэдийгээр Иудагаас гаралтай боловч Хойд Израилийн хаант улсад хандан эш үзүүлж байсан МЭӨ 8-р зууны дунд үеийн хүн билээ. Энэ үед нь эл үндэстэн амар тайван хөгжин цэцэглэж байсан ч Амос үүнийг ядуусыг дарлаж, шударга бус явдал нь гаарч, шашны дэг жаяг нь дүрэсгэсэн агаад улсын аюулгүй байдал нь өнгөцхөн, бүхэлдээ баялагт дулдуйдсан хөгжил цэцэглэл юм гэж үзжээ. Энэ үндэстнийг Бурхан шийтгэнэ гэдгийг тэрээр гал халуун зоригоор сануулан номлож, шударга ёс “урсгал мэт хуйлран бууг” (5:24) хэмээн уриалсан байдаг юм.

/Эх сурвалж: АРИУН БИЧЭЭС НИЙГЭМЛЭГ Ариун Библи АМОС номын тайлбар/