МЭДРЭМЖЭЭ ЗАЛЖ АМЬДРАХ УХААН ном

Сэтгэл хөдлөлөө хэрхэн чиглүүлж сурах вэ?
Хамгийн сайн борлуулалттай номын зохиолч, библийн багш Жойс Майерийн "МЭДРЭМЖЭЭ ЗАЛЖ АМЬДРАХ УХААН" номыг #МирагийнНомынТавиур нэвтрүүлэг онцолж байна.
Зочноор Монгол дахь "Жойс Майерийн үйлчлэл"-ийг хариуцсан ажилтан С.Гантулга уригдлаа.