Аливаа төгс бэлэг|Иаков 1:19-27

Бид энэ ертөнц дээр амьдарч байгаа гэдэг нь энэ ертөнцийн хүмүүс шиг амьдарч, энэ ертөнцийн сэтгэлгээгээр сэтгэнэ гэсэн үг бишээ. Хэдийгээр итгэгчид бид энэ ертөнц дээр амьдарч байгаа боловч энэ ертөнцийнх бишээ.