ХРИСТМАС БАЯРЫН ҮНЭН ТҮҮХ БУЮУ БУРХАН ЭЦГИЙН ЗҮРХ СЭТГЭЛ

Хүмүүс бид Хайр, Итгэлцэл, Уучлал хэрэгтэй дэлхийд амьдарч байна. Тийм болохоор “Хариу нэхдэггүй хайрын баяр”ын жинхэнэ утга нь улам бүр чухал болжээ. Библийг сөхөж харвал “Бурхан яагаад хүмүүстэй харилцахын тулд өөрийн хүүг оролцуулсан юм бэ?” гэсэн түүхийн эхлэл рүү бид очих хэрэгтэй болно. Өнөөдөр “Бурханы, Өөрийн хүүг илгээсэн зүрх сэтгэлийг ойлгосон хүмүүс л энэхүү баярын өдрүүдийн утга учрыг тээж, Түүний хайрыг хуваалцдаг юм.