АМЬДРАЛ ЭНГИЙНЭЭР ЭХЭЛДЭГ

Хүний амьдрал элбэг баян эд хөрөнгөн дээр эхэлдэггүй. Харин эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн бие биенээ хайрлаж зүрх сэтгэлээ нэгтгэснээр бүх зүйлийн эхлэл маш энгийн тавигддаг. Энэ тухай бид хүний амьдралын олон сайхан түүхээс харж, сонсож, уншиж, суралцах боломжтой. Үнэндээ амьдрал бүх зүйлтэйгээ эхлэх нь ховор. Тиймээс амьдралыг хамт туулж яваа нэгнээ бүү голж гомдоогоорой.