Аймшигтай болоод гайхамшигтай бүтээгдсэн

Одоогоос 3000 орчим жилийн өмнө Давид хаан, “Би аймшигтай болоод  гайхамшигтай бүтээгдсэн тул Танд талархал өргөнө. Таны үйлс гайхалтай бөгөөд сэтгэл минь ч сайн мэднэ” (Дуулал 139:14) хэмээн шүлэглэсэн байдаг. Гэвч өнгөрсөн зуунаас шинжлэх ухаан өндөр хөгжиж эхлэх хүртэл хүмүүс бид ямар гайхамшигтай бүтээлүүд болохыг бид нарийн олж мэдэж чадаагүй явсан юм.