Итгэлийн сорилт: Дуулгавартайгаар алх

Зовж шаналахынхаа өмнө би Буруу зүгт явсан байжээ. Харин одоо би Таны үгийг сахин биелүүлдэг. Дуулал 119:67
Та хэзээ нэгэн цагт “Эзэн минь, би үүнийг тэсэхгүй нь” хэмээн дуу алдаж байсан уу? Хэзээ нэгэн цагт энэ үгийг чангаар хэлээгүй ч зүрхэндээ мэдэрч байсан уу? Үнэндээ эрт орой хэзээ нэгэн цагт бид бүгдээрээ л ийм байдалд ордог. Тиймээс би таныг ийм байдалд орох үед чинь тус болох зөвлөмжүүдийг өгөх болно.