Итгэлийн сорилт: Мэддэг зүйлээ сана

Гэвч Тэр миний замыг мэддэг. Тэр намайг шалгасан бөгөөд би алт мэт урагш гарч ирнэ. Иов 23:10
Итгэл чинь хүчтэй сорилттой тулгарах үед та яадаг вэ? Бурханы буруутгадаг уу? Эсвэл бултаж зугтдаг уу? Миний хувьд итгэлийн ийм сорилтонд орсон хүнд хамгийн түрүүнд Бурханы үг рүү анхаарлаа хандуулахыг зөвлөдөг.