Ирэх жилээ илүү дээр жил болгох 3 арга

Дахин нэг жил түүх болон ард үлдэж байна. Бурханы найдвартай атлаа үл үзэгдэх мутар хүн төрөлхтний түүхийн өөр нэгэн бүлгийг бичиж дуусгалаа. Та ирж буй шинэ оноо өмнөх оноосоо илүү дээр байгаасай гэж хүсэж байна уу? Хэрвээ тийм бол би танд дараах 3 зөвлөмжийг өгье. Үүнийг би дараах гурван үгээр илэрхийлсэн юм. Март, сана, урагшил.