Шинэ жилийн залбирал

Би саяхан тэр бүр хийгээд байдаггүй нэг зүйлийг хийсэн юм. Би Бурханд хандан ирэх жилийнхээ талаар нэгэн захидал бичсэн юм. Магадгүй миний энэ залбиралтай та ч бас санаа нэгдэх байх. Энэхүү захидлыг Мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлгээс сонсоорой.